انجمن حمایت از والدین و بیماران تحلیل عضلانی نخاعی ایران | Iran SMAانجمن حمایت از والدین و بیماران تحلیل عضلانی نخاعی ایران | Iran SMAانجمن حمایت از والدین و بیماران تحلیل عضلانی نخاعی ایران | Iran SMA
021-33790868
smacureiran@gmail.com
تهران، خیابان پیروزی، خیابان منتظری، پلاک 27، زنگ اول
انجمن حمایت از والدین و بیماران تحلیل عضلانی نخاعی ایران | Iran SMAانجمن حمایت از والدین و بیماران تحلیل عضلانی نخاعی ایران | Iran SMAانجمن حمایت از والدین و بیماران تحلیل عضلانی نخاعی ایران | Iran SMA

درباره ماه آگاهی SMA

 آگوست ماه آگاهی SMA است! در حالی که ما در تمام طول سال برای افزایش آگاهی و بودجه برای SMA کار می کنیم، آگوست زمان ماست تا توجه روشن تری به نیازها، خواسته ها، امیدها و تجربیات جامعه خود بتابانیم. SMA Awareness Month تلاش می کند تا آگاهی را در مورد وضعیت ناشی از کمبود یک پروتئین نورون حرکتی به نام SMN و سایر اشکال نادر SMA که از جهش های کروموزومی ناشی می شود، افزایش دهد.

در این ماه، Cure SMA راه‌های مختلفی را ارائه می‌کند که می‌توانید با حمایت، دادن، جمع‌آوری کمک مالی، آموزش و افزایش آگاهی در مورد SMA در آن شرکت کنید. در زیر، ما ایده‌هایی را گردآوری کرده‌ایم که چگونه می‌توانید به تنهایی، در جامعه یا با کسانی که دوستشان دارید، ماه آگاهی SMA را گرامی بدارید.

از طریق حمایت شما است که Cure SMA به تحقیقات، مراکز مراقبت و برنامه‌های حمایتی کمک مالی می‌کند تا زندگی افراد مبتلا به SMA را بهتر کند. لطفاً در طول ماه آگوست به ما بپیوندید تا مکالمه، ارتباط، و تفاهم را تقویت کنیم، و مهمتر از همه، اقدام در میان و برای جامعه SMA ما.

درج دیدگاه

بایگانی‌ها

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting